Zajęcia Edukido odbywają się także w placówkach oświatowych i edukacyjnych. Każda grupa jest jednorodna pod względem wiekowym.

Zajęcia zaczynają się od bodźca, który nakieruje uwagę dzieci na dane zagadnienie (życie niedźwiedzi polarnych, co to jest grawitacja, zasada działania koparki…). Może to być np. krótki film. Wokół danego zagadnienia instruktor snuje opowieść. Następnie pojawiają się pytania. Dzieci szukają odpowiedzi na drodze rozważań i eksperymentów. Co szczególnie ważne: nie ma jednej drogi dojścia do wniosków! W ten sposób uczymy podopiecznych rozwiązywania złożonych problemów i szerzej – życia w złożonym świecie. Podczas zajęć to dzieci tworzą światy. Mają przed sobą temat, problem i klocki Lego®. Nie dostają instrukcji, a osoba instruktora ogranicza ingerowanie w pracę dzieci do niezbędnego minimum. Stawiamy bowiem na samodzielność. Nie wyręczamy dzieci, lecz stwarzamy im idealne warunki do kreatywnego i logicznego myślenia oraz działania.

Po etapie konstrukcji i zdobywania wiedzy przychodzi czas na wspólne spostrzeżenia i refleksje dotyczące odbytych zajęć. Stawianie pytań uczy umiejętności wyciągania wniosków i analitycznego myślenia, co przekształci się w umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Po zajęciach podopieczni prezentują rodzicom efekty swojej pracy. Jest to element szczególnie ważny dla podnoszenia motywacji najmłodszych i budowania głębokiej relacji rodzinnej.

Uczniowie młodsi (6, 7 lat)

Dzieci u progu szkoły stają przed nowymi wyzwaniami. Zabawa ustępuje zdobywaniu wiedzy, pojawiają się testy, które mają ją sprawdzać, a które często nie oddają jej faktycznego stanu.

Edukido wypełnia lukę, która utrudnia naukę w szkole – daje praktyczne zadania i praktyczne umiejętności, a wszystko to w najbardziej sprzyjających nauce okolicznościach: podczas zabawy!

Wykorzystywane przez nas zestawy klocków są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych odkrywców w świat techniki i natury. Pokazują historię, kosmos, architekturę… Dzieci poznają podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły matematyki. Nasze zajęcia zawsze mają przełożenie na praktykę i są w niej głęboko osadzone. Dzięki dostrzeganiu zależności i zasad rządzących otaczającym światem dzieci z łatwością przełożą praktykę na szkolną teorię, co znajdzie odzwierciedlenie w dalszym przyswajaniu bardziej zaawansowanej wiedzy.

Przykładowe tematy zajęć dla dzieci starszych:

Powietrzne Miasto
Mosty – prosta sprawa
Budujemy mapę świata
Odnawialne źródła energii – wiatraki
Grawitacja
Moja pierwsza gra planszowa
Monorail – nowoczesny transport
i inne

zajecia dodatkowe w szkołach

Uczniowie starsi (7 lat i więcej)

Dzieci w tym wieku potrzebują trochę innego podejścia.
Zajęcia Edukido dla uczniów w wieku 7-12 lat to świat techniki, przyrody, fizyki, geografii, budowy maszyn, mechaniki, budownictwa, nauk o ziemi, sportów i innych obszarów (np. maszyn oblężniczych).

Wspólnie ożywiamy nasze modele poprzez dołączanie silników, czujników i innych klocków funkcyjnych. Często powstają naprawdę wyjątkowe roboty. Kładziemy nacisk na stawianie pytań, bo to właśnie pytania pozwalają zrozumieć świat.

Po odpowiedzi sięgamy do praktyki i eksperymentów, a nie do Wikipedii!

Przykładowe tematy zajęć dla uczniów:

Spirograf
Most zwodzony
Łazik marsjański
Kolejka górska
Pulling – rodzaje napędów
Automat perkusyjny
Śmigłowiec
i inne

klocki lego w szkołach