Komunikacja, współpraca, empatia – jak uczyć kompetencji społecznych