Jak wychować dziecko odnoszące sukcesy – bez nadopiekuńczości

"Nie definiujmy sukcesu dzieci poprzez oceny i wyniki testów."

Julie Lythcott-Haims