Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edukido Polska
Staniewicz Spółka Jawna, ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin NIP:
7123318499
2. Kontakt z Administratorem Danych – biuro@edukido.com.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania
zgody;
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie
odbywało się na zasadach określonych w regulaminie subskrypcji, a
konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej
informacji marketingowej;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert
marketingowych, udziału w ankietach;

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert
marketingowych, udziału w ankietach;